Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής.

Υποβολή Υποψηφιότητας

Στοιχεία Εταιρείας
Πρόσθετα Στοιχεία Εταιρείας
Υποψηφιότητα στα HR Excellence Awards 2017
Browse...

Εισάγετε στο πεδίο αυτό το λογότυπο της εταιρείας σας σε υψηλή ανάλυση (μορφή .jpeg, .png, .eps, .ai). Μέγιστο μέγεθος: 4MB

Σύντομη Περιγραφή της Υποψηφιότητας

Περιγράψτε το πρόβλημα και αναλύστε την ανάγκη που σας οδήγησε στο έργο για το οποίο θέτετε υποψηφιότητα στα Βραβεία.

Περιγράψτε τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, πως το αναπτύξατε στη συνέχεια και με ποιο τρόπο και ενέργειες το υλοποιήσατε κάνοντας αναφορά σε τυχόν δυσκολίες & εμπόδια και πως τα ξεπεράσατε καθώς επίσης και στοιχεία πρωτοτυπίας στον τρόπο προσέγγισης σας.

Περιγράψατε την επίδραση που είχε η εφαρμογή της λύσης που υλοποιήσατε στα επιχειρησιακά αποτελέσματα-στοιχεία; Να γίνει αναφορά σε τυχόν δείκτες απόδοσης (key performance indicators) που επηρεάστηκαν σημαντικά με στοιχεία εφόσον υπάρχουν.

Πρόσθετες πληροφορίες που ενισχύουν την υποψηφιότητα σας

Να γίνει αναφορά για τη ρητή δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης της επιχείρησης

Browse...

Επισυνάψτε στο πεδίο αυτό τυχόν επιπλέον υποστηρικτικό υλικό που επιθυμείτε να συνοδεύσει την υποψηφιότητα σε μορφή PowerPoint (.ppt, .pptx), Word (.doc, .docx), PDF (.pdf) ή σε συμπιεσμένα αρχείο ZIP (.zip). Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50ΜΒ.

Σε περίπτωση δυσκολίας μεταφόρτωσης του ανωτέρου υποστηρικτικού υλικού, παρακαλώ συμπληρώστε τη διεύθυνση μεταφόρτωσης των αρχείων. Παρακαλείστε να κρατήσετε ενεργό το link μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Please wait...