Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής.

Αίτηση Υποψηφιότητας

Στοιχεία Υποψηφιότητας
Στοιχεία Υπευθύνου/ων Υποψηφιότητας
Στοιχεία Εταιρείας

Τέλος Συμμετοχής

 • Το τέλος συμμετοχής για κάθε υποψηφιότητα είναι 300 € πλέον Φ.Π.Α.
 • Για πολλαπλές υποψηφιότητες, από την ίδια εταιρία ή οργανισμό, το τέλος συμμετοχής, πέραν της πρώτης είναι 100 € ανά συμμετοχή πλέον Φ.Π.Α.
 • Σε περίπτωση απόσυρσης της υποψηφιότητας, το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και Φοιτητές δεν έχουν υποχρέωση τέλους συμμετοχής.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν τη χρονική περίοδο 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Σε περίπτωση που δεν καταθέσατε ακόμη το τέλος συμμετοχής, στείλτε το αποδεικτικό κατάθεσης ή συμπληρωμένη την εξουσιοδότηση για χρέωση πιστωτικής κάρτας στο ima@eede.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αρ. Λογαριασμού 104/48016104, ΙΒΑΝ: GR2401101040000010448016104
 • EUROBANK, Αρ. Λογαριασμού 00260277710200028310, IBAN: GR 4002602770000710200028310
 • ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, Αρ. Λογαριασμού 813002002001992, ΙΒΑΝ: GR 2901408130813002002001992
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αρ. Λογαριασμού 5058-073439-571, ΙΒΑΝ GR8801720580005058073439571

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΕΙΜΑΔ, κ. Βασιλική Χαντζή , τηλ. 210 21 12 000 (εσωτ. *714), ima@eede.gr.

Τέλος Συμμετοχής

 • Το τέλος συμμετοχής για κάθε υποψηφιότητα είναι 300 € πλέον Φ.Π.Α.
 • Για πολλαπλές υποψηφιότητες, από την ίδια εταιρία ή οργανισμό, το τέλος συμμετοχής, πέραν της πρώτης είναι 100 € ανά συμμετοχή πλέον Φ.Π.Α.
 • Σε περίπτωση απόσυρσης της υποψηφιότητας, το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και Φοιτητές δεν έχουν υποχρέωση τέλους συμμετοχής.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν τη χρονική περίοδο 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Σε περίπτωση που δεν καταθέσατε ακόμη το τέλος συμμετοχής, στείλτε το αποδεικτικό κατάθεσης ή συμπληρωμένη την εξουσιοδότηση για χρέωση πιστωτικής κάρτας στο ima@eede.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Κατεβάστε το Έντυπο Εξουσιοδότησης για χρέωση σε Πιστωτική Κάρτα εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΕΙΜΑΔ, κ. Βασιλική Χαντζή , τηλ. 210 21 12 000 (εσωτ. *714), ima@eede.gr.

Please wait...