Όταν το HR κάνει τη διαφορά.

Δύο λόγια για το θεσμό:

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), διοργανώνει για δεύτερη φορά τα HR Excellence Awards (HREA).

Οι ραγδαίες εξελίξεις, προκλήσεις και αλλαγές στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον και οι δυσμενείς συνθήκες που βιώνει η Ελλάδα, με άμεσες επιπτώσεις στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συμμετοχής και κινητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων μερών για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο θεσμός των HREA επιδιώκει να ενθαρρύνει και να στηρίζει έμπρακτα, όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού, οριοθετώντας το πλαίσιο μέσω του οποίου θα εντοπίζονται, θα αναδεικνύονται, θα δημοσιοποιούνται και θα επιβραβεύονται επιτυχημένες πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές οφείλουν να προσθέτουν αξία στη λειτουργία και στα συνολικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων και να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα προς μίμηση στο τομέα διοίκησης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Γιατί να δηλώσετε συμμετοχή:

  • Γίνετε υποψήφιοι για την επιλογή και βράβευσή σας ως μια κορυφαία εταιρία η οποία καινοτομεί στο χώρο του HR.
  • Λαμβάνετε μέρος σε ένα θεσμό με μεγάλο κύρος και αναγνώριση στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.
  • Η διάκριση, αποτελεί σημαντική αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας και σκληρής δουλείας σας για την υλοποίηση επιτυχημένων πρακτικών στο χώρο του HR.
  • Μπορείτε να προβάλλετε στο ευρύτερο κοινό την επιτυχία της βράβευσης αξιοποιώντας το λογότυπο του HR Excellence Awards Winner.