Όταν το HR κάνει τη διαφορά.

Δύο λόγια για το θεσμό:

To Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της αποστολής και του οράματός του, αναπτύσσει το θεσμό των βραβείων "HR Excellence Awards".

Οι ραγδαίες εξελίξεις, προκλήσεις και αλλαγές στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον και οι δυσμενείς συνθήκες που βιώνει η Ελλάδα, με άμεσες επιπτώσεις στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συμμετοχής και κινητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων μερών για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο θεσμός υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με επιτυχία και έχουν θετική επίδραση και όφελος προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιχειρηματίες, εργαζομένους, κοινωνία κ.α.

Γιατί να δηλώσετε συμμετοχή:

  • Γίνετε υποψήφιοι για την επιλογή και βράβευσή σας ως μια κορυφαία εταιρία η οποία καινοτομεί στο χώρο του HR.
  • Λαμβάνετε μέρος σε ένα θεσμό με μεγάλο κύρος και αναγνώριση στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.
  • Η διάκριση, αποτελεί σημαντική αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας και σκληρής δουλείας σας για την υλοποίηση επιτυχημένων πρακτικών στο χώρο του HR.
  • Μπορείτε να προβάλλετε στο ευρύτερο κοινό την επιτυχία της βράβευσης αξιοποιώντας το λογότυπο του HR Excellence Awards Winner.